กู้ ธกส

รายได้ - ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส.
อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 6.25% ต่อปี
วงเงินสินเชื่อ - ไม่เกิน 50,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ - ไม่เกิน 1 ปี

ขอสมัครทันที

กู้ ธกส สินเชื่อ ธกส มีอะไรบ้าง

ใครที่ต้องการกู้เงินธนาคาร ธกส หรือกู้ ธกส แต่ไม่รู้ว่าเงินกู้ ธกส หรือสินเชื่อ ธกส มีอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับข้อมูลสินเชื่อ ธกส ว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกสมีอะไรบ้าง ในส่วนของสินเชื่อธนาคาร ธกส 2024 นั้น มีด้วยกันหลัก ๆ เลย 3 ประเภทคือ

  1. สินเชื่อสำหรับบุคคล กู้เงินกับ ธกส มีหลายแบบด้วยกันสำหรับบุคคลที่จะกู้เงิน ธกสไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างรายได้  และสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์  สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่  สินเชื่อเงินด่วน A-Cash  และสินเชื่อเพื่อใช้บริการเงินฝากของ ธ.ก.ส และสินเชื่ออื่น ๆ ที่ออกมาตามมาตราการของรัฐ
  2. สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกู้ ธกส   ก็มีด้วยกันหลายชนิดสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการกู้สินเชื่อ ธกส คือสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์  สินเชื่อระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน  และสินเชื่อธุรกิจรายย่อยและสินเชื่ออื่น ๆ ที่ออกมาตามมาตราการของรัฐ

3. สินเชื่อสำหรับสหกรณ์ กลุ่ม หรือองค์กร กู้ ธกส มีสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งเล็กและใหญ่

และสินเชื่ออื่น ๆ ที่ออกมาตามมาตราการของรัฐ

 

กู้ ธกส สินเชื่อ ธกส ล่าสุด 

สำหรับการกู้ ธกส สินเชื่อ ธกส ล่าสุด 2567 นั้นมีอะไรบ้างไปดูกัน ในอดีตและปัจจุบันมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่งผลให้หลาย ๆ คนได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิด-19 หรือเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมต่าง ๆ ทำให้หลายสถาบันการเงินนั้นได้ออกสินเชื่อมาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่ง สินเชื่อธนาคาร ธกส  ก็ได้ออกสินเชื่อให้หลายภาคส่วนในการกู้เงินธนาคาร ธกส มาหลายชนิดด้วยกัน และธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุด   

เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนในการกู้ ธกส ไม่ว่าจะเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิต และสินเชื่อ SME เกษตร และสินเชื่อ SME เกษตร Start up & Innovation เพื่อความยั่งยืนของภาค

เกษตรไทยและทั้งหมดนี้ก็เป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายได้กู้ ธกส เพื่อจะได้นำไปพัฒนาและหมุนเวียนในกิจการด้านการเกษตร

 

คุณสมบัติของผู้ขอสมัครสินเชื่อกู้ ธกส

ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกสนั้นมีสินเชื่อกู้ ธกส ที่หลากหลายประเภทและหลายชนิดด้วยกัน ทั้งสินเชื่อบุคคล  สินเชื่อผู้ประกอบการ และสินเชื่อสหกรณ์ กลุ่ม หรือองค์กร โดยแต่ละสินเชื่อก็ยังแยกย่อยออกไปอีกหลายชนิดด้วยกันอีก ดังนั้นหากใครที่ต้องการกู้เงินธนาคาร ธกส นั้นและอยากรู้ว่าจะมีระยะเวลาผ่อนนานแค่ไหน และกี่วันอนุมัติ ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้กู้ว่าตรงตามที่ สินเชื่อธนาคาร ธกสกำหนดไว้ในแต่ละสินเชื่อของการกู้ ธกส หรือไม่ และต้องมีหลักฐานเอกสารครบถ้วนตามที่สินเชื่อธนาคาร ธกสกำหนดด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้น หากต้องการกู้เงินกับ ธกส ก็มักจะเป็นลูกค้ากู้ ธกส ที่เป็นเกษตรกร เพื่อให้ตรงตามวิสัยทัศน์ของ ธกส. นั่นเอง และปัจจุบันสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อ ได้จากสำนักงานสาขาที่สะดวกหรือใกล้บ้าน และยังสามารถที่จะสมัครออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ธกส. A-Mobile ได้อีกด้วย เรียกว่าง่ายมาก ๆ ในการขอ สินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส

อย่าลืมตรวจบริการของบริษัทประกันภัย

UCHOOSE

รายได้ - ไม่กำหนดเกณฑ์รายได้
อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย
วงเงินสินเชื่อ - ไม่กำหนดวงเงิน
ระยะเวลาผ่อนชำระ - ไม่กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

บัตร first choice

รายได้ - ขั้นต่ำ 15,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 16-25% ต่อปี
วงเงินสินเชื่อ - สูงสุด 500,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ - สูงสุด 36 เดือน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม