ที่ทำการ มูลนิธิโรคข้อ ฯ

ชั้น 42 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์

323 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (662) 665-4620-21 : โทรสาร (662) 635-5458

E-mail: [email protected]