เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  ขอสมัครทันที


  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้


  บัตรกดเงินสด

  ในปัจจุบันผู้คนจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเงินด้วยสาเหตุจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลผู้คนจำนวนไม่น้อยกำลังมองหาช่องทางเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน การสมัครบัตรกดเงินสดเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญของปัญหาข้างต้นที่สามารถสมัครบริการทางการเงินดังกล่าวนำมาสู่สินเชื่อบัตรกดเงินสดได้ อีกทั้งยังสามารถสมัครบัตรกดเงินสดสมัครง่ายได้ตลอดเวลาทั้งรูปแบบหน้าสาขา และออนไลน์ โดยภายในบทความบัตรกดเงินสดนี้จะกล่าวถึงบัตรกดเงินสดคืออะไร ตลอดจนรายละเอียดการสมัครบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างสินเชื่อบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่อนุมัติเร็ว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่มีอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดต่ำ ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดีที่ให้วงเงินสูง เป็นต้น 

  บัตรกดเงินสดคืออะไร?

  เริ่มต้นบัตรความกันที่บัตรกดเงินสดคืออะไร โดยบัตรกดเงินสดออนไลน์ บัตรกดเงินสดคือ สินเชื่อบัตรกดเงินสดซึ่งเป็นสินเชื่อรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็นบัตร ผู้ออกบัตรกดเงินสด ได้แก่ ธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงิน ผู้สมัครบัตรกดเงินสดดังกล่าวสามารถนำบัตรกดเงินสดไปใช้กดเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มตามวงเงิน ทั้งวงเงินสูง วงเงินต่ำที่ได้รับการอนุมัติเร็วจากสินเชื่อบัตรกดเงินสด และมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ต่างๆ ผ่านการใช้บัตรกดเงินสดจากธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินได้ โดยได้รับการละเว้นการเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการสินเชื่อบัตรกดเงินสด 

  โดยทั่วไปแล้วการสมัครบัตรกดเงินสดนั้นไม่รองรับการใช้งานประเภทรูดบัตรกดเงินสดในการใช้จ่ายซื้อสินค้า และ/หรือบริการ ยกเว้นบัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสดอนุมัติไว บัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว บัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี บัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดบางผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าบัตรกดเงินสดทั่วไป กล่าวคือสามารถใช้บัตรกดเงินสดรูดผ่อนสินค้า และ/หรือบริการได้ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ที่กล่าวมานั้นขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของร้านค้าที่ร่วมบริการกับสินเชื่อบัตรกดเงินสดใบนั้นๆ

  เอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสด

  หลังจากที่ทราบว่าบัตรกดเงินสดคืออะไรไปแล้ว ต่อมาจะกล่าวถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณผู้อ่านท่านใดที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสด คุณผู้อ่านต้องใช้เอกสาร และหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสดอะไรบ้าง

  โดยเอกสาร และหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสดโดยปกติที่ต้องเตรียมก่อนสมัครบัตรกดเงินสดมีเพียงสี่เอกสารเท่านั้น ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรกดเงินสด, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรกดเงินสด, หลักฐานแสดงรายได้ ใบรับรองเงินเดือน และBank Statement ของผู้สมัครบัตรกดเงินสด ย้อนหลังเป็นเวลาหกเดือน หรือครึ่งปี 

  ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด

  เมื่อทราบถึงเอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสดเบื้องต้นไปแล้ว ต่อมาจะกล่าวถึงขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด ขั้นตอนการทำบัตรกดเงินสดนั้นก็มีเพียงแค่ 3 ขั้นตอนได้แก่

  1. การเตรียมเอกสาร และหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสดของผู้สมัครบัตรกดเงินสดที่กล่าวมาข้างต้น
  2. ยื่นเอกสาร และหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสดแก่บริษัท และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารตามที่ผู้สมัครบัตรกดเงินสดต้องการ
  3. รอฟังผลการอนุมัติการสมัครบัตรกดเงินสดของผู้สมัครบัตรกดเงินสด

  วิธีการเลือกสมัครบัตรกดเงินสด วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด

  วิธีการเลือกสมัครบัตรกดเงินสด วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด : การคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด

  เมื่ออ่านมาถึงย่อหน้านี้แล้วคุณผู้อ่านคงจะเริ่มคุ้นชินกับคำว่าบัตรกดเงินสดมากยิ่งขึ้น โดยภายในย่อหน้านี้จะกล่าวถึงวิธีการเลือกสมัครบัตรกดเงินสด วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดวิธีแรก ได้แก่ การเลือกเลือกบัตรกดเงินสดจากการคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดในการชำระ ผ่านการศึกษาเงื่อนไขในการชำระ และอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด ด้วยเหตุผลที่ว่าการเลือกสมัครบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดีจะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดต่างกันในแต่ละธนาคาร ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดส่วนมากจะถูกคิดในร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 28 ต่อปี 

  อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดคำนวณจาก = (จำนวนเงินสดที่กด คูณกับ อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดต่อปี คูณกับ จำนวนวันที่กู้สินเชื่อบัตรกดเงินสดเริ่มนับวันที่กดเงินสดพร้อมกับหลักฐานการสมัครจนถึงวันที่สรุปยอดบัญชีของแต่ละธนาคาร) หารด้วย 365 วันนั่นเอง

  การเลือกสมัครบัตรกดเงินสดจากการคิดอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด หมายความถึง หากผู้กู้สินเชื่อบัตรกดเงินสดชำระเงินกู้สินเชื่อบัตรกดเงินสดคืนได้เร็วเพียงใด ผู้กู้สินเชื่อบัตรกดเงินสดดังกล่าวก็จะเสียอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดน้อยลง 

  วิธีการเลือกสมัครบัตรกดเงินสด วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด : ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรกดเงินสด

  วิธีการเลือกสมัครบัตรกดเงินสด วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดวิธีต่อมาสืบเนื่องจากวิธีแรกนั้นเป็นวิธีที่ผู้กู้สินเชื่อบัตรกดเงินสดส่วนมากมักจะมองข้ามไป เนื่องจากการสมัครบัตรกดเงินสดส่วนใหญ่แล้วจะไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรกดเงินสดเมื่อแรกเข้า ตลอดจนฟรีค่าธรรมเนียมบัตรกดเงินสดรายปีตลอดชีพ หมายรวมถึงอาจจะเสียค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรกดเงินสดเฉพาะปีแรกที่สมัครบัตรกดเงินสด เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ธนาคารบางแห่งอาจกำหนดเงื่อนไขค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรกดเงินสดเพิ่มขึ้นมาจากปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่มีการใช้งานบัตรกดเงินสดติดต่อกันหนึ่งปีขึ้นไป ส่งผลให้ผู้กู้สินเชื่อบัตรกดเงินสดดังกล่าวมีโอกาสที่จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรกดเงินสดในรูปแบบรายปี

  วิธีการเลือกสมัครบัตรกดเงินสด วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด : สิทธิประโยชน์จากการสมัครบัตรกดเงินสด

  วิธีการเลือกสมัครบัตรกดเงินสด วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดวิธีต่อมา ได้แก่ สิทธิประโยชน์จากการสมัครบัตรกดเงินสดนั่นเอง ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในสิ่งล่อจาล่อใจผู้สมัครบัตรกดเงินสด ยกตัวอย่างเช่น สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับส่วนลดเมื่อใช้จ่ายซื้อสินค้า และ/หรือบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการของการสมัครบัตรกดเงินสด ไม่ว่าจะเป็นห้าง ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น สิทธิประโยชน์จากการสมัครบัตรกดเงินสดอื่นๆ ได้แก่ การแลกคะแนนสะสมภายในบัตรกดเงินสดในการรับส่วนลดเพิ่มเติม ตลอดจน โปรผ่อนสินค้าและ/หรือบริการในอัตราร้อยละ 0 นาน 6 เดือน หรือ 1 ปีเป็นต้น 

  วิธีการเลือกสมัครบัตรกดเงินสด วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด : รายได้ขั้นต่ำเมื่อสมัครบัตรกดเงินสด

  วิธีการเลือกสมัครบัตรกดเงินสด วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดวิธีสุดท้าย คือ การมองหาบัตรกดเงินสดอนุมัติไว บัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด และบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดีผ่านการดูรายได้ขั้นต่ำ รวมถึงคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อบัตรกดเงินสดที่แต่ละธนาคารกำหนดไว้ในเงื่อนไขสมัครบัตรกดเงินสด

  ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี

  หลังจากที่ได้ทราบว่าบัตรกดเงินสดคืออะไรแล้ว ตลอดจนทราบเอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสดเบื้องต้น และวิธีการเลือกสมัครบัตรกดเงินสด วิธีการเลือกบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดไปแล้ว ต่อจากนี้ภายในบทความบัตรกดเงินสดบทความนี้จะกล่าวยกตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดีจำนวนสามตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ได้แก่ บัตรกดเงินสดอิออน, บัตรกดเงินสดออมสิน และตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ktc โดยบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดีทั้ง 3 ตัวอย่างนี้มีรายละเอียด สิทธิประโยชน์ และการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ดังนี้

  ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด : บัตรกดเงินสดอิออน

  ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด เริ่มต้นที่อิออนบัตรกดเงินสด ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดใบนึงของไทย ด้วยเหตุผลจุดเด่นด้านฐานเงินเดือนของผู้สมัครบัตรกดเงินสดอิออน ซึ่งการสมัครบัตรกดเงินสดอิออเปิดรับผู้สมัครบัตรกดเงินสดที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่แปดพันบาทขึ้นไป อีกทั้งยังสมัครได้ ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำ และไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครบัตรกดเงินสดอิออน และไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีเช่นกัน 

  ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการสมัครบัตรกดเงินสดอิออน

  ข้อดี ข้อเสีย
  เปิดรับเงินเดือนขั้นต่ำเพียงแปดพันบาท วงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่จะได้รับอนุมัตินั้นไม่แน่นอน
  ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี กดเงินสดขั้นต่ำหนึ่งพันบาท
  อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด อัตราดอกเบี้ยต่ำรูปแบบลดต้นลดดอก ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

  ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด : บัตรกดเงินสดออมสิน

  ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุ ตัวอย่างต่อมามาจากธนาคารออมสิน ซึ่งบัตรกดเงินสดออมสินเป็นบัตรกดเงินสดที่มีบริการโดดเด่นจากบริการสินเชื่อบัตรกดเงินสดรูปแบบของวงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสดชนิดหมุนเวียน กล่าวคือ ผู้สมัครบัตรกดเงินสดออมสินในรูปแบบสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้สามารถนำวงเงินที่ได้อนุมัติเร็วจากการสมัครบัตรกดเงินสดออมสินไปเป็นทุนสำรองของค่าใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคภายใต้วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ของผู้สมัครบัตรกดเงินสดออมสิน ในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียว 

  นอกจากนี้การสมัครบัตรกดเงินสดออมสินรูปแบบสินเชื่อบัตรกดเงินสดนี้ไม่ต้องนำคนมาค้ำประกัน และไม่ต้องนำทรัพย์มาค้ำประกันเช่นกัน สำหรับอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดนั้นจะถูกคำนวณตามจำนวนเงินที่ใช้จากบัตรกดเงินสด และจำนวนวันที่ใช้เบิกเงินสดจากบัตรกดเงินสดตามกำหนดการของธนาคารออมสิน

  ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการสมัครบัตรกดเงินสด

  ข้อดี ข้อเสีย
  ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า และไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี การคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด อัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือสูงขึ้นอยู่กับการกำหนดของธนาคาร
  วงเงินสูงถึงห้าเท่าของรายได้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน หนึ่งจุดห้าล้านบาท อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดถูกคำนวณตามจำนวนเงินที่ใช้จากบัตรกดเงินสด และจำนวนวันที่ใช้เบิกเงินสดจากบัตรกดเงินสด

  ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด : สมัครบัตรกดเงินสด ktc

  ตัวอย่างการสมัครบัตรกดเงินสด ตัวอย่างบัตรกดเงินสดธนาคารไหนดี ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดอนุมัติไว ตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่สมัครง่ายที่สุด ตัวอย่างสุดท้ายของบทความบัตรกดเงินสดนี้มาจากธนาคารกรุงไทย ชื่อว่า บัตรกดเงินสด KTC Proud กล่าวคือ เป็นหนึ่งในตัวอย่างบัตรกดเงินสดที่ให้วงเงินสูงถึงห้าเท่าของรายได้ของผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc Proud ต้องมีรายได้ขั้นต่ำมากกว่า 1.2 หมื่นบาทต่อเดือน โดยการสมัครบัตรกดเงินสด ktc  Proud สามารถใช้ผลจากการสมัครบัตรกดเงินสด ktc รูดซื้อสินค้าได้ อีกทั้งผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc Proud ยังสามารถกดถอนเงินสดออกจากตู้ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัตรกดเงินสด รวมถึงมีอัตราชำระคืนต่ำเพียงร้อยละ 3 และอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.75 ต่อเดือนเท่านั้น

  ในส่วนของการสมัครบัตรกดเงินสด ktc ผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรกดเงินสด ktc ได้แบบไม่มีสลิปเงินเดือน รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรกดเงินสด ktc ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัครบัตรกดเงินสด ktc ได้เช่นกัน โดยใช้เอกสารรับรองรายได้จากนายจ้าง กรณีผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรกดเงินสด ktc ประกอบอาชีพอิสระ หรือพ่อค้าแม่ค้าสามารถใช้เอกสารการจ่ายภาษีทดแทนเอกสารรับรองรายได้ได้เช่นกัน รวมถึงสามารถใช้ Bank Statement ย้อนหลังในการยื่นเป็นหลักฐานการสมัครบัตรกดเงินสด ktc ได้เช่นกัน

  ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการสมัครบัตรกดเงินสด ktc Proud จากธนาคารกรุงไทย

  ข้อดี ข้อเสีย
  วงเงินสูงถึงห้าเท่าของรายได้ของผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc ภายใต้วงเงินไม่เกินสามล้านบาท ฐานเงินเดือน รายได้ของผู้สมัครบัตรกดเงินสด ktc เริ่มต้น 12,000 บาทต่อเดือน
  เบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็ม และไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนจากบัตรกดเงินสด กดเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาท
  สามารถใช้รูดซื้อสินค้าได้
  อัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 0.75% ต่อเดือน