เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  ขอสมัครทันที


  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้


  กู้ยืมเงินนอกระบบ

  หลายต่อหลายคนอาจจะเคยได้ยินการกู้เงินผ่านหูกันมาบ้าง บางท่านอาจรู้จักการกู้เงินกับธนาคารเพียงอย่างเดียว แต่ภายในบทความนี้จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับการกู้ยืมเงินนอกเหนือจากการกู้ในระบบธนาคาร หรือที่เรียกกันติดหูว่าการกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ หรือเงินนอกระบบรายเดือน นั่นเอง

  โดยก่อนที่จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักกับการกู้ยืมเงินนอกระบบไม่ว่าจะเป็นสัญญายืมเงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี การกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ รวมไปถึงแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง จะขอพาคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับคำสำคัญของการกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ อย่างคำว่าการกู้เงินคืออะไร และเงินนอกระบบคืออะไรเสียก่อน

  การกู้เงิน คืออะไร?

  เริ่มต้นคำสำคัญของการกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ อย่างคำว่าการกู้เงินนั่นเอง โดยการกู้เงิน หรือการกู้ยืมเงินล้วนมีพื้นฐานมาจากคำว่า การยืม ทั้งสิ้น กล่าวคือการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาเงินกู้ ซึ่งหากเป็นการกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบก็จะเป็นสัญญายืมเงินนอกระบบ การยืมนั้นประกอบด้วยคู่กรณีสองฝ่าย ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” หากเปรียบเทียบกับการกู้เงินนอกระบบแล้วนั้นแหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบก็จะเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม และผู้ที่ต้องการต้องการกู้ยืมนอกระบบ ต้องการกู้เงินนอกระบบ ต้องการเงินด่วนทันใจนอกระบบ ต้องการเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ ต้องการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีเป็นผู้ยืมนั่นเอง ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนกำหนดในสัญญายืมเงินนอกระบบ สัญญากู้ยืมนอกระบบ 

  เงินกู้ คืออะไร?

  เมื่อข้างต้นบทความกู้ยืมเงินนอกระบบได้กล่าวถึงสำคัญของการกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ การกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ อย่างคำว่าการกู้เงินไปแล้ว ต่อมาจะพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับเงินกู้กันบ้าง

  โดยเงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการกู้เงิน ต้องการเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ ต้องการเงินด่วนทันใจนอกระบบ ต้องการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี ต้องการกู้ยืมนอกระบบโดยเรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินกู้จำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้เงิน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาเงินกู้ที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้อย่างชัดเจน ระบุอัตราดอกเบี้ย ระบุวงเงินอย่างชัดเจน ทั้งฝั่งแหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ และฝั่งผู้ที่ต้องการต้องการกู้ยืมนอกระบบ ต้องการกู้เงินนอกระบบ ต้องการเงินด่วนทันใจนอกระบบ ต้องการเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ ต้องการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีต้องตกลงกันว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนตามแต่สัญญาเงินกู้นอกจากนี้แหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ หรือผู้ให้กู้เงินนั้นมีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินกู้จะมีมูลค่า และปริมาณขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญาเงินกู้ 

  ประเภทของการกู้เงิน

  หลังจากที่ทราบถึงความหมายของคำสำคัญของการกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ การกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ การกู้ยืมเงินนอกระบบ อย่างการกู้เงิน และเงินกู้ไปแล้ว ต่อมาจะกล่าวถึงประเภทของการกู้ยืมกันบ้าง โดยมี 2 ประเภทได้แก่ การกู้เงินจากธนาคาร หรือที่เรียกว่าการกู้ในระบบ และการกู้เงินนอกระบบธนาคาร 

  ประเภทของการกู้เงิน : การกู้เงินในระบบ

  เริ่มต้นประเภทของการกู้เงินที่การกู้เงินในระบบ กล่าวคือ การกู้เงินจากแหล่งบริการจากธนาคารที่มีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด การปล่อยสินเชื่อกู้เงินด่วนของธนาคารต้องอยู่ในระเบียบตามที่ ธอท. กำหนดไว้ประกอบด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินในระบบ และขั้นตอนวิธีการกู้เงิน

  ประเภทของการกู้เงิน : การกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ การกู้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี การกู้ยืมเงินนอกระบบ

  การกู้เงินอีกประเภท ได้แก่ การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ การกู้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี การกู้ยืมนอกระบบ โดยการกู้ยืมเงินนอกระบบ คือ การที่ผู้ให้กู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันทางการเงิน รวมไปถึงไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเอง

  หนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เมื่อพูดถึงการกู้ยืมเงินนอกระบบ กู้เงินนอกระบบ กู้สัญญายืมเงินนอกระบบ ได้แก่ หนี้นอกระบบ กล่าวคือ หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ การกู้ยืมเงินด่วนนอกระบบออนไลน์มาเพื่อใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดหนี้ติดตัวผู้ต้องการเงินด่วน ผู้กู้ยืมเงินนอกระบบ ผู้กู้เงินนอกระบบ โดยหนี้นอกระบบจากการกู้ยืมนอกระบบ จากการกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ จากการกู้ยืมเงินนอกระบบ จากแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน จากการกู้เงินด่วนนอกระบบ จากแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนี้กู้ยืมเงินนอกระบบระยะสั้น และหนี้กู้ยืมเงินนอกระบบระยะยาว

  • หนี้กู้ยืมเงินนอกระบบ ระยะสั้น

  หนี้กู้ยืมเงินนอกระบบในรูปแบบระยะสั้นมีตั้งแต่เงินสด ทองคำ และอื่นๆ ที่มีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยในแบบรายวัน ผ่านการบวกทั้งเงินต้น และอัตราดอกเบี้ย

  • หนี้กู้ยืมเงินนอกระบบ ระยะยาว

  หนี้กู้ยืมเงินนอกระบบในรูปแบบระยะยาวมีระยะเวลาการปล่อยกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบ ปล่อยกู้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี ปล่อยกู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์มากกว่า 1 เดือนขึ้นไปจนถึงปี นอกจากนี้ยังมีการเก็บอัตราดอกเบี้ยแบบรายเดือนจนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้หนี้คืนการกู้ยืมนอกระบบ หากมียอดเงินที่ต้องการกู้เงินนอกระบบแบบระยะยาวที่มีมูลค่าสูง ส่วนมากจะนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันการทำสัญญายืมเงินนอกระบบ

  ความเสี่ยงของเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ กู้ยืมเงินนอกระบบ กู้เงินนอกระบบ การทำสัญญายืมเงินนอกระบบ

  เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้ยืมเงินนอกระบบ ตลอดจนประเภทของหนี้กู้ยืมเงินนอกระบบไปแล้ว ต่อมาจะกล่าวถึงความเสี่ยงของเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ กู้ยืมเงินนอกระบบ กู้เงินนอกระบบ การทำสัญญายืมเงินนอกระบบที่ผู้ต้องการเงินด่วนต้องแบกรับไว้ทั้ง 4 ความเสี่ยงดังต่อไปนี้

  • อัตราดอกเบี้ยของการกู้เงินนอกระบบสูง

  การกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบจากแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน โดยทั่วไปแล้วคิดอัตราดอกเบี้ยสัญญาเงินกู้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด 

  • เงินดอกลอยรายวันของการกู้เงินนอกระบบสูง

  เงินดอกลอยรายวัน หมายถึง การกู้ยืมเงินนอกระบบ การกู้ยืมนอกระบบ การกู้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีที่ลูกหนี้ต้องการเงินด่วนไม่สามารถผ่อนเงินต้นจากการกู้เงินนอกระบบคืนได้ ดังนั้นลูกหนี้ที่ต้องการเงินด่วนจึงต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไปเรื่อยๆ ต่อจากนั้นลูกหนี้ที่ต้องการเงินด่วนจึงจะมีความสามารถในการรวมเงินต้นจากการกู้เงินนอกระบบให้ครบทั้งก้อน รวมไปถึงลูกหนี้ที่ต้องการเงินด่วนจึงจะมีความสามารถในการนำไปจ่ายเจ้าหนี้เงินด่วนทันใจนอกระบบ เจ้าหนี้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนในครั้งเดียว 

  • ความไม่ชัดเจนของสัญญาเงินกู้ยืมนอกระบบ สัญญาเงินด่วนทันใจนอกระบบ สัญญากู้เงินนอกระบบ สัญญากู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ สัญญาเงินกู้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี

  เนื่องจากการทำสัญญาเงินกู้ยืมนอกระบบ สัญญาเงินด่วนทันใจนอกระบบ สัญญากู้เงินนอกระบบ สัญญากู้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ สัญญาเงินกู้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ รวมไปถึงไม่ค่อยมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และที่สำคัญผู้ที่ต้องการเงินด่วน ผู้กู้ยืมเงินนอกระบบ หรือลูกหนี้กู้เงินนอกระบบไม่สามารถต่อรองกับเจ้าหนี้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ เจ้าหนี้เงินด่วนทันใจนอกระบบ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนได้ 

  • ภัยคุกคามของการกู้ยืมเงินนอกระบบ

  ลูกหนี้การกู้ยืมเงินนอกระบบที่ต้องการเงินด่วน ลูกหนี้กู้เงินนอกระบบ ลูกหนี้การกู้ยืมเงินนอกระบบมีโอกาสที่จะถูกคุกคาม ข่มขู่ ไปจนถึงการทำร้ายร่างกาย และทรัพย์สินจากเจ้าหนี้เงินด่วนทันใจนอกระบบ เจ้าหนี้เงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง หากผิดนัดการชำระเงินด่วนทันใจนอกระบบ ชำระเงินด่วนนอกระบบออนไลน์จากแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชี แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง และ/หรือจากแหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน เป็นต้น

  เมื่ออ่านมาจนถึงย่อหน้านี้แล้ว หากคุณผู้อ่านท่านใดพร้อมที่จะกู้ยืมเงินนอกระบบ รวมถึงสามารถยอมรับความเสี่ยงของเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ กู้ยืมเงินนอกระบบ กู้เงินนอกระบบ การทำสัญญายืมเงินนอกระบบที่กล่าวมาข้างต้น ภายหลังจากนี้จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาพบกับตัวอย่างแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี้

  ตัวอย่างแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ : Ninetynine Credit

  ตัวอย่างแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างแรกได้แก่ Ninetynine Credit ซึ่งเป็นแหล่งบริการเงินด่วนทันใจนอกระบบ ตลอดจนแหล่งบริการทางการเงินประเภทธุรกิจแบบครบวงจร เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ 

  ตัวอย่างแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ : Digitalloan หรือ Loan Broker

  ตัวอย่างแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างต่อมาคือ Digitalloan หรือ Loan Broker ซึ่งเป็นแหล่งบริการเงินด่วนทันใจนอกระบบ ตลอดจนบริการด้านการให้คำปรึกษาการเงินต่อผู้ที่ต้องการเงินด่วน

  Digital-loan เป็นแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งบริการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่มีบริการช่วยหาสินเชื่อนอกระบบ สินเชื่อเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีสำหรับผู้ต้องการเงินด่วน ซึ่ง Digitalloan ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทเงินทุนกว่า 20 บริษัท ภายใต้การคิดอัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมเงินนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำร้อยละ 1 ถึง 1.80 ต่อวัน 

  ผู้ยื่นขอสินเชื่อเงินด่วนนอกระบบจากแหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนจาก Digitalloan ต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการทำสัญญายืมเงินนอกระบบเพื่อยื่นขอสินเชื่อนอกระบบ 3 คุณสมบัติประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น, รูปแบบของธุรกิจของผู้ต้องการเงินด่วน และกิจการของผู้ต้องการเงินด่วนต้องดำเนินการอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งต้องสามารถตรวจสอบความเป็นจริงได้

  ตัวอย่างแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ : เฮงลิสซิ่ง

  ตัวอย่างแหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง แหล่งบริการกู้เงินนอกระบบ แหล่งบริการกู้ยืมนอกระบบ แหล่งปล่อยกู้ยืมเงินนอกระบบ แหล่งบริการสัญญายืมเงินนอกระบบ แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือน แหล่งเงินด่วนนอกระบบออนไลน์ แหล่งบริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างสุดท้ายได้แก่ เฮงลิสซิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีการกำหนดระยะเวลา ภายใต้วงเงินสูงสุดถึง 1.5 เท่าของรายได้ของผู้ต้องการเงินด่วน ผู้กู้ยืมนอกระบบ ของผู้กู้ยืมเงินนอกระบบ ของผู้กู้เงินนอกระบบ ของผู้กู้เงินด่วนทันใจนอกระบต่อเดือน โดยไม่เกิน 4 หมื่นห้าพันบาทต่อเดือน นอกจากนี้แหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนอย่างเฮงลิสซิ่งไม่ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน รวมไปถึงมีการคิดอัตราดอกเบี้ยของการกู้เงินนอกระบบในรูปแบบลดต้นลดดอก นอกจากนี้ผู้กู้ยืมเงินนอกระบบจากเฮงลิสซิ่งสามารถผ่อนชำระเงินด่วนทันใจนอกระบบคืนในรูปแบบรายเดือนได้ ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนระยะเวลา 36 งวด