เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  ขอสมัครทันที


  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้


  แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

  คุณผู้อ่านหลายๆ ท่านอาจเคยได้ยิน และรู้จักเงินด่วนถูกกฎหมายกันมาบ้างแล้ว แต่ในยุคสมัยโลกออนไลน์ในปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) นี้การหาเงินกู้ด่วนแบบถูกกฎหมายผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่สักเท่าไหร่ ดังนั้นภายในบทความแอปกู้เงินถูกกฎหมายนี้นอกจากจะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทราบถึงการยืมเงินในแอพธนาคาร การยืมเงินถูกกฎหมาย หรือการกู้เงินถูกกฎหมาย หรือการกู้เงินเงินด่วนถูกกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว บทความนี้จะกล่าวถึงช่องทางกู้เงินผ่านแอปอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย แอปกู้เงินได้จริง แอปเงินกู้ถูกกฎหมาย แอปไหนยืมเงินได้จริงรวมถึงกฎหมายการยืมเงิน และจะมาแนะนำแต่ละแอปให้รู้เบื้องต้นว่าแอปไหนยืมเงินได้จริงในปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) นี้ โดยก่อนที่จะลงลึกถึงแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตลอดจนการกู้เงินผ่านแอป การเงินถูกกฎหมายผ่านแอปกู้เงินได้จริง ตอนต้นของบทความนี้จะอธิบายถึงเรื่องเงินกู้ตลอดจนการยืมเงินถูกกฎหมาย แอปกู้เงินถูกกฎหมายให้ผู้อ่านทำความเข้าใจกันก่อน ว่าทุกวันนี้ที่เราทำๆ กันอยู่นั้นมันเป็นการยืมเงินด่วนถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมายกันแน่

  เงินกู้คืออะไร?

  เงินกู้หมายถึง การที่ผู้ที่ต้องการหายืมเงินถูกกฎหมาย หรือการที่ผู้ที่ไปขอกู้เงินถูกกฎหมายปริมาณหรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้เงินด่วนถูกกฎหมาย  โดยทั้งสองฝ่ายมีการทำสัญญาเงินด่วนถูกกฎหมายที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้หรือจ่ายคืนอย่างชัดเจนตามมูลค่าของสิ่งของหรือเงินที่ทำการกู้มา ณ ตอนแรก ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องทำการตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวน 

  การกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย การกู้เงินด่วนถูกกฎหมายจากแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ต่างจาการกู้เงินผิดกฎหมายอย่างไร?

  การกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย ตลอดจนการกู้เงินด่วนถูกกฎหมายจากแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ต่างจาการกู้เงินผิดกฎหมายตรงที่การคิดอัตราดอกเบี้ย โดยผู้ให้กู้สินเชื่อถูกกฎหมายจะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในอัตราที่กฎหมายได้ทำการกำหนดไว้ ณ เวลานั้น ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มากเกินไป และเป็นการคุ้มครองผู้กู้นั่นเอง  

  กฎหมายการยืมเงินประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

  ประเทศไทยได้มีการกำหนดกฎหมายการยืมเงินถูกกฎหมาย กำหนดการยืมเงินด่วนถูกกฎหมาย การกู้เงินผ่านแอป การหาเงินกู้ด่วนจากแอปกู้เงินถูกกฎหมาย แอปกู้เงินได้จริง แอปเงินกู้ถูกกฎหมายเอาไว้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพและอันตรายต่อตัวผู้กู้และผู้ให้กู้เอาไว้ โดยภายในบทความแอปกู้เงินถูกกฎหมายนี้ได้การสรุปมาให้คุณผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

  ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายการยืมเงิน

  ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายการยืมเงินประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

  1. ตามกฎหมายการยืมเงิน ได้กำหนดให้ผู้กู้ และผู้ให้กู้มีการทำสัญญาการกู้เงินไว้ โดยในกรณีจำนวนเงินที่กู้ยืมไม่เกินสองพันบาท ไม่ได้มีความจำเป็นต้องทำหลักฐานสำหรับการกู้ยืม หรือการหาเงินกู้ด่วน หรือการยืมเงินถูกกฎหมายจากแอปกู้เงินถูกกฎหมาย หรือการหาเงินกู้ด่วนจากแอปกู้เงิน
  2. กรณีที่กฎหมายการยืมเงินกำหนดว่าจะต้องทำหลักฐาน เอกสารกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย หรือสัญญาการกู้ยืมเงินถูกกฎหมายต่อกัน คือกรณีที่จำนวนเงินที่กู้ยืมเกินสองพันบาทขึ้นไป ไม่เช่นนั้นจะฟ้องร้องไม่ได้ ซึ่งหลักฐาน เอกสารกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย หรือสัญญาการกู้ยืมเงินด่วนถูกกฎหมาย หรือการหาเงินกู้ด่วนถูกกฎหมายจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านการระบุวันที่ เวลา จำนวนเงินด่วนถูกกฎหมายที่ทำการกู้ยืมเงินถูกกฎหมาย และวันเวลาที่ตกลงว่าจะใช้เงินด่วนถูกกฎหมายคืน และที่สำคัญ คือ ต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินถูกกฎหมาย และผู้ให้กู้ยืมเงินถูกกฎหมายลงนามกับกำไว้ในเอกสารกู้เงินทั้งสองฝ่าย

  เอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือการหาเงินกู้ด่วน แอปกู้เงินถูกกฎหมายตามกฎหมายการยืมเงิน หรือยืมเงินถูกกฎหมายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

  หากกล่าวถึงเอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือการหาเงินกู้ด่วน แอปกู้เงินถูกกฎหมายตามกฎหมายการยืมเงิน หรือยืมเงินถูกกฎหมายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) นั้นจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดดังนี้

  1. วันที่ และเวลาที่ทำการทำสัญญากู้ยืมเงินถูกกฎหมาย
  2. ชื่อสกุลของผู้ขอกู้ยืมเงินถูกกฎหมาย และผู้ให้กู้ยืมเงินด่วนถูกกฎหมาย ผู้ให้กู้เงินถูกกฎหมาย
  3. จำนวนเงินที่กู้เงินด่วนถูกกฎหมาย หรือสิ่งของที่ทำการกู้ยืมเงินถูกกฎหมาย การกู้เงินถูกกฎหมายไป 
  4. วันที่กำหนดการชำระหนี้เงินด่วนถูกกฎหมาย หรือวันที่ตกลงว่าจะใช้เงินด่วนถูกกฎหมายคืน
  5. ผลตอบแทนของการให้ยืมเงินถูกกฎหมายส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของดอกเบี้ย ภายใต้อัตราดอกเบี้ยไว้ให้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หากไม่ได้กำหนดเอาไว้ตามกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ มาตรา 7 จะอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนั่นเอง
  6. ผู้กู้ยืมเงินถูกกฎหมายต้องลงลายมือชื่อ หรือจะมีลายมือชื่อของผู้ให้ยืมเงินถูกกฎหมาย ผู้ให้กู้เงินถูกกฎหมาย หรือพยานด้วยก็ได้ กรณีทำด้วยการลงลายพิมพ์นิ้วมือจะต้องมีพยานรับรองลายนิ้วมือจำนวนสองคน

  ตัวอย่างแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปไหนยืมเงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตัวอย่างกู้เงินผ่านแอป ตัวอย่างแอปกู้เงินได้จริงประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

  เมื่ออ่านมาจนถึงย่อหน้านี้ภายในบทความแอปกู้เงินถูกกฎหมายที่กล่าวถึงกฎหมายการยืมเงิน ตลอดจนการกู้เงินถูกกฎหมาย คุณผู้อ่านคงได้รู้จักกฎหมายการยืมเงินประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) กันมาเบื้องต้นแล้ว ลำดับถัดมาจะกล่าวถึงตัวอย่างแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปไหนยืมเงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตัวอย่างกู้เงินผ่านแอป ตัวอย่างแอปกู้เงินได้จริงประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ตลอดจนช่องทางออนไลน์สำหรับผู้มองหาหาเงินกู้ด่วน ผู้ที่กำลังต้องการยืมเงินถูกกฎหมาย ในปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) โดยแอปกู้เงินได้จริง แอปกู้เงินถูกกฎหมาย แอปเงินกู้ถูกกฎหมายมีแอปอะไรที่น่าสนใจบ้าง ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือ และสามารถกู้เงินผ่านแอปถูกกฎหมายมีแอปไหนยืมเงินได้จริงบ้าง และแต่ละแอปกู้เงินถูกกฎหมายจำต้องมีเอกสารกู้เงิน ระยะเวลาอนุมัติ ตลอดจนรายละเอียดการสมัครอย่างไรบ้าง 

  ตัวอย่างแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปไหนยืมเงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตัวอย่างกู้เงินผ่านแอป ตัวอย่างแอปกู้เงินได้จริงประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : LINE BK

  เริ่มต้นตัวอย่างแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปไหนยืมเงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตัวอย่างกู้เงินผ่านแอป ตัวอย่างแอปกู้เงินได้จริงประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ที่แอปเงินกู้ถูกกฎหมายอย่างLINE BK โดยทำหน้าที่เป็นแอปกู้เงินถูกกฎหมายในการให้บริการทางการเงิน โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคาร (Social Banking) เจ้าแรกของเมืองไทยที่กู้เงินออนไลน์ได้จริง โดยมีการให้บริการอยู่ 2 รูปแบบประกอบด้วยวงเงินให้ยืมผ่านแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย และวงเงินให้ยืมนาโนของแอปเงินกู้ถูกกฎหมายLINE BK โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้

  วงเงินการยืมเงินถูกกฎหมายผ่านแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย แอปกู้เงินถูกกฎหมายจาก LINE BK

  วงเงินให้ยืมผ่านแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย แอปกู้เงินถูกกฎหมายจาก LINE BK เป็นสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ผู้กู้เงินถูกกฎหมายต้องการ เช่น เพื่อการบริโภคและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่มีการเคลมไว้ว่าจ่ายต่ำสุดแค่เดือนละร้อยละ 2 หรือ 200 บาทเท่านั้น โดยการเรียกเก็บดอกเบี้ยจะคิดดอกเบี้ยแบบรายวัน ซึ่งหมายถึงหากผู้ยืมเงินถูกกฎหมายใช้เท่าไหร่ ก็จ่ายเท่านั้น โดยจุดเด่นของแอปกู้เงินถูกกฎหมายจาก LINE BK คือ สามารถถอนเงิน และโอนเงินได้ง่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE ได้โตยตรง โดยมีการกำหนดยอดขั้นต่ำในการกดเงินสองร้อยบาท

  เอกสารกู้เงิน และเงื่อนไขการยืมเงินถูกกฎหมายผ่านแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย แอปกู้เงินถูกกฎหมายจาก LINE BK

  แอปกู้เงินถูกกฎหมายจาก LINE BK ให้กู้ยืมเฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่างยี่สิบปีถึงหกสิบปี แต่ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีการเปิดบัญชีเงินฝาก กับทาง LINE BK ภายใต้เงื่อนไขผู้กู้เงินผ่านแอปต้องมีรายได้ขั้นต่ำเจ็ดพันต่อเดือน ใช้เอกสารกู้เงินเพียงเอกสารยืนยันรายได้ หากผู้หาเงินกู้ด่วน ผู้ต้องการยืมเงินถูกกฎหมายเป็นลูกค้าใหม่ธนาคารกสิกรไทย และต้องยื่นสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังเจ็ดเดือน ธนาคารใดก็ได้ ได้สูงสุด ห้าบัญชี ระยะเวลาอนุมัติค่อนข้างไว เช็คสถานะผ่านแอปได้โดยตรง

  วงเงินให้ยืมนาโนของแอปเงินกู้ถูกกฎหมายLINE BK

  แอปเงินกู้ถูกกฎหมายวงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมนาโน คือ สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจ สำหรับคนค้าขาย เจ้าของกิจการ และพนักงานรายได้ประจำที่ต้องการทำอาชีพเสริม ที่ให้ได้ทั้งแบบวงเงินด่วนถูกกฎหมายพร้อมใช้ และวงเงินด่วนถูกกฎหมายผ่อนชำระ โดยสามารถกู้เงินด่วนถูกกฎหมายผ่านแอปรับเงินก้อนแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ผ่อนจ่ายคืนเป็นงวดๆ เหมือนการกู้ยืมธนาคารและสถาบันการเงินปกติ แต่ข้อดีของแอปกู้เงินนี้คือการคิดดอกเบี้ยของการกู้เงินผ่านแอปแบบลดต้นลดดอก ซึ่งสามารถจ่ายโปะเงินด่วนถูกกฎหมายเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่คิดค่าปรับ อีกทั้งไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแฝง โดยกำหนดให้มียอดขั้นต่ำในการกดเงินด่วนถูกกฎหมายครั้งละสามพันบาท โดยเอกสารกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย และเงื่อนไขจะคล้ายกับวงเงินด่วนถูกกฎหมายให้ยืมที่กล่าวไปข้างต้น แต่วงเงินด่วนถูกกฎหมายให้ยืมนาโนจะกำหนดรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ห้าพันบาทต่อเดือน โดยการกำหนดระยะเวลาอนุมัติกู้เงินผ่านแอปรวดเร็ว

  ตัวอย่างแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปไหนยืมเงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตัวอย่างกู้เงินผ่านแอป ตัวอย่างแอปกู้เงินได้จริงประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : Dolfin Money

  ตัวอย่างแอปกู้เงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปไหนยืมเงินได้จริง ตัวอย่างแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างกู้เงินผ่านแอปประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ตัวอย่างต่อมามาจากแอปกู้เงินถูกกฎหมายดอลฟินมันนี่ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสองบริษัทจากประเทศไทย และบริษัทจากต่างชาติ คือ ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท Central JD Fintech ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปกู้เงินถูกกฎหมายที่มีบริการให้ยื่นกู้เงินในแอปเพื่อขอสินเชื่อเงินด่วนที่ใช้ระยะเวลาอนุมัติไวเพียงห้านาที เรียกได้ว่าเป็นบริการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการเงินถูกกฎหมายผ่านแอป ซึ่งเคลมไว้ว่าเป็นวงเงินพร้อมใช้ เบาใจคุณ ซึ่งหมายถึงแอปที่พร้อมใช้ทุกสถานการณ์ ใช้งานสะดวกสบายไม่ต้องพกบัตร แบ่งจ่ายชำระได้เบาๆ สมัครแอปกู้เงินถูกกฎหมายง่ายๆ ได้เลยผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ทางมือถือและสามารถใช้กับร้านค้าได้ทั่วประเทศทันทีหลังการอนุมัติ

  เอกสารกู้เงิน และเงื่อนไขของตัวอย่างแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปไหนยืมเงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปกู้เงินได้จริงประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) :  Dolfin Money 

  ผู้สมัครแอปกู้เงินถูกกฎหมายดอลฟินจะต้องเป็นผู้ที่อายุระหว่าง 21 ปีจนถึง 70 ปี สัญชาติไทย มีแอป K PLUS พร้อมบัญชีเข้าใช้งาน  อีกทั้งยังไม่เคยสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash ของธนาคารกสิกรไทย และมีบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง (เฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าสามหมื่นบาท โดยผู้กู้เงินด่วนถูกกฎหมายจะต้องศึกษาข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากเงื่อนไขของพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลังกับธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกันอย่างน้อยครึ่งปีเดือน จะได้รับการยกเว้นการแสดงรายได้ แต่หากพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอื่น และหรือเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะมีเอกสารเพิ่มเติมที่ต่างกันออกไป โดยตรวจสอบรายละเอียดแอปกู้เงินถูกกฎหมายเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfin-money-by-kbank/ 

  ตัวอย่างแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปไหนยืมเงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปกู้เงินได้จริงประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : Kashjoy

  ตัวอย่างแอปไหนยืมเงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างกู้เงินผ่านแอปประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ตัวอย่างสุดท้ายเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย (Kashjoy) ซึ่งเป็นสินเชื่อแอพยืมเงิน android ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อว่า สินเชื่อ เจ มันนี่ จากบริษัท เจ ฟินแทค จำกัด ที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2567 โดย Kashjoy เพิ่งมีการเปิดตัวเมื่อต้นปีค.ศ. 2024 เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมใช้ ที่มีความครอบคลุมทั้ง สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อมือถือ ที่ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดห้าเท่า หรือสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาท ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ชำระคืนเท่ากันทุกงวด เลือกได้ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  อีกทั้งยังสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึงหกสิบเดือนอีกด้วย หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท โดยจุดแข็งของแอปกู้เงินถูกกฎหมายจากแคชจอย คือ เป็นแอปกู้เงินถูกกฎหมาย แอปกู้เงินได้จริงที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันการกู้เงินผ่านแอป การหาเงินกู้ด่วน

  เอกสารกู้เงิน และเงื่อนไขของตัวอย่างแอปเงินกู้ถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปไหนยืมเงินได้จริง ตัวอย่างแอปกู้เงินถูกกฎหมาย ตัวอย่างแอปกู้เงินได้จริงประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : Kashjoy

  ในส่วนของเอกสารกู้เงิน และเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย (Kashjoy) ผู้หาเงินกู้ด่วน ผู้สมัครแอปกู้เงินถูกกฎหมายต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุระหว่างยี่สิบปีถึงห้าสิบปี และต้องเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือน 2 หมื่นบาทขึ้นไป ทั้งนี้กรณีที่ผู้กู้เงินผ่านแอปประกอบอาชีพพนักงานประจำจะต้องมีอายุการทำงานมากกว่าหกเดือน โดยผู้กู้เงินผ่านแอปจะต้องให้เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่บ้าน เบอร์ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้จริง ภายใต้เงื่อนไขสำคัญของการเงินถูกกฎหมาย คือ ผู้กู้เงินผ่าน
  แอปต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น และเอกสารกู้เงินที่ต้องนำไปให้พิจารณายืมเงินถูกกฎหมายเพิ่มเติม ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้หาเงินกู้ด่วน รวมถึงเอกสารรับรองรายได้ของผู้กู้เงินผ่านแอป และสำเนาสมุดธนาคารที่ผู้กู้เงินถูกกฎหมายต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี