กำหนดการงานวันโรคข้อสากลปี2558
เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 เรื่อง การดูแลกระดูก และข้ออย่างรู้ทัน รู้แจ้ง ได้ผลจริงก่อนจะหมดสภาพ
โดย
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ. 2010 - 2020)
 

เชิญชมนิทรรศการและร่วมประชุมวิชาการ
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เวลา 7.30-15.00 น
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 12 โรงพยาบาลราชวิถี

    กำหนดการ  คลิ๊ก
 
เชิญร่วมฟังความรู้ดีๆ
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในนาม
 องค์กรร่วม ทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย (ค.ศ.2011-2020)
ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 

ขอเชิญร่วมฟังความรู้ดีๆเรื่อง"ส้วมกตัญญู : การป้องกันเข่าเสื่อม”  ในวันที่  6   กันยายน  2556  เวลา09.00 - 10.30 น.ห้อง  Grand Diamond Ballroom ณ อาคารศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม   “FORUM” เมืองทองธานี  11000   ในงานการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 ชมนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว สู่อาเซียนเริ่มวันที่ 4-6 กันยายน2556นี้

 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมงานวันโรคข้อสากลปี 2554 เรื่อง โรคข้ออันเนื่องมาจากการ
ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาโรคข้อและกระดูก โรคข้อเกิดได้กับทุกคน ทุกเพศทุวัยหากไม่ได้รับ
การดูแลที่ดี จึงควรมารู้จักโรคข้อที่มีอาการหลากหลายจะได้เข้าใจและรู้จักป้องกันได้ อยากรู้
อยากฟัง และปรึกษาปัญหาโรคข้อ ควรเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ เพื่อสุขภาพตัวเอง
ฟังฟรี !!! ปรึกษาปัญหาโรคข้อโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในงานมีบริการ
ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลมากมาย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ....โทรสำรองที่นั่งหรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2665-4620-1
โทรสาร. 02-635-5458

  กำหนดการ  คลิ๊ก   แผนที่ทางเข้าอาคาร  คลิ๊ก
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ขอเชิญร่วมฟังความรู้โรคข้อและกระดูก ที่ท่านควรรู้เพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง ปรึกษาปัญหาโรคข้อ
และกระดูก โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฟังฟรี !!! เรื่อง ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ
โดย มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 ตึกประชาธิปกศักดิเดช ติดต่อลงทะเบียน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัดจันทบุรี โทร (039) 324-861 มูลนิธิโรคข้อฯ โทร 02-665 - 4621 โทรสาร. 02 - 635 - 5458

 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
บริษัทร็อตต้า ฟาร์ม ( ประเทศไทย จำกัด) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ ปวดเข่า.........รักษาได้” ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ ถ.พหลโธยิน ลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 08.00-12.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น พร้อมลุ้นรับรางวัล “ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้สูงอายุ ” ฟรี !!!! รับจำนวนจำกัด

กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น
- ฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม
- ฟังข้อแนะนำดี ๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ
- ชมนิทรรศการโรคข้อเสื่อม
- เล่มเกมส์ที่ซุ้มกิจกรรม
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับบริษัท
 
ร็อตต้าฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “ วันนี้...เข่าของคุณจะดีขึ้น ”
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องรมณีย์ ชั้น 10 โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์, กรุงเทพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกียวกับเรื่องโรคข้อเสื่อม ให้ประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวและรู้วิธี
ที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม เนื่องจากโรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะ
ในผู้สูงอายุและนำไปสู่ความพิการได้ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ จะสามารถ
ป้องกันความพิการนี้ได้ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2665-4620-1 โทรสาร. 02-635-5458
 


มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะออกหน่วยแพทย์
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคข้อ ร่วมกับมูลนิธิแสง – ไช้กี่ เหตระกูล และ นสพ.เดลินิวส์ในโครงการหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วปอ.รุ่นที่ 27 ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม ( สิงห์จันทร์บำรุง) ต.หนองฉิม
อ. เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มีการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคข้อ และโรคอื่น ๆ
โดยคณะแพทย์และพยาบาล จาก รพ. ศรีวิชัย 3 รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.เมตตาประชารักษ์ รพ.จุฬา
ออกบริการตรวจรักษาให้กับประชาชน ฟรี มีการตรวจโรคทางเดินอาหาร โรคตาในคนไข้เบาหวาน
รักษาโรคนิ้วล๊อก การตรวจวัดมวลกระดูก การรักษาโรคข้อและกระดูก
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2665-4620-1 โทรสาร. 02-635-5458
 


มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ มูลนิธิแสง – ไซ้ กี่ เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งมีการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.รุ่นที่ 27 และคณะแพทย์ พยาบาลจากหลายองค์กร
รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.เมตตาประชารักษ์ รพ.จุฬา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษา
ให้กับประชาชน ฟรี มีการตรวจ โรคทางเดินอาหาร โรคตาในคนไข้เบาหวาน รักษาโรคนิ้วล๊อก และ
โรคข้อและกระดูก ณ โรงเรียนตำบลวังประจบ อ.เมือง จ. ตาก ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2665-4620-1
โทรสาร. 02-635-5458
 


มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย จะจัดบริการตรวจสุขภาพ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สมาคมผู้สื่อข่าว
เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ชั้น 9 อาคารบี ตึกช้าง โดยจะมีสื่อมวลชนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
และรับบริการการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ด้วย
 


มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ร่วมกับ มูลนิธิเอื้องฟ้า 04 นำโดย พ.อ.กฤษฎ์ เกศะรักษ์ สมาชิกมูลนิธิโรคข้อ จะจัดกิจกรรมวันรวมใจ
เอื้องฟ้า 04 สังสรรค์ ครั้งที่ 43 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.30-15.30 น. ณ ห้องเทวกรรม รังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต ในงานยังมีการบรรยายเรื่อง โรคข้อเข่า
เสื่อม โรคข้อรูมาตอยด์ และโรคเกาต์ โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ จึงขอเชิญสมาชิก
และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข
0-2665-4620-1 โทรสาร. 02-635-5458
 


มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ มูลนิธิแสง – ไซ้ กี่ เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งมีการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.รุ่นที่ 27 และคณะแพทย์ พยาบาลจากหลายองค์กร
รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.เมตตาประชารักษ์ รพ.จุฬา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษา
ให้กับประชาชน ฟรี มีการตรวจ โรคทางเดินอาหาร โรคตาในคนไข้เบาหวาน รักษาโรคนิ้วล๊อก และ
โรคข้อและกระดูก ณ โรงเรียนบ้านเล้า ต.หนองจิก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2665-4620-1
โทรสาร. 02-635-5458