ต้องการบริจาคให้มูลนิธิ
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 101-505936-1 ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรคข้อ"
*โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่ เพื่อการส่งใบเสร็จรับเงิน

กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 ภาพกิจกรรมงานวันโรคข้อสากลปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วม ทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ. 2010 - 2020) จัดกิจกรรม การประชุมวันโรคข้อสากลปี 2561 เทิดพระเกียรติ ๖๓ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยห่างไกล โรค กระดูกและข้อ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 7.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ดาวน์โหลด : ภาพกิจกรรมงานวันโรคข้อสากลปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561


 กำหนดการงานวันโรคข้อสากลปี 2561