มุม : จำหน่ายหนังสือน่ารู้ :

โรคกระดูกโปร่งบาง
กระดูกพรุน กระดูกทรุด
ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์
:40 -
สายกลางเพื่อชีวิตและสุขภาพ
ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์
: 40 -
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคข้อ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา : 50 - ของแสลงในผู้ป่วยโรคข้อ
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
: 50 -
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
: 50 -
น่ารู้เกี่ยวกับ โรคข้อรูมาตอยด์
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
: 50 -
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคปวดข้อ
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
: 60 -
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคเก๊าต์
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
: 50 -
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรคข้อเข่าเสื่อม
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
: 50 -
หนังสือ " โรคข้อความรู้สำหรับประชาชนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี "
: 265 -


สนใจสั่งซื้อหนังสือ ติดต่อได้ที่มูลนิธิ (662) 665-4621วิธีการชำระเงินค่าหนังสือ

1. กรอกรายละเอียดลงใน "ฟอร์มการสั่งซื้อ" ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และจำนวนหนังสือ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการจัดส่ง)

2. โอนเงินเข้าบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิโรคข้อ เลขที่บัญชี 101-5-059361

3. ส่งใบสั่งซื้อ พร้อมใบนำฝากเงินมายังมูลนิธิโรคข้อ ได้ที่
์ - มูลนิธิโรคข้อ ชั้น 42 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
หรือทางโทรสาร (662)-635-5458
- หรือส่งเป็นธณานัติ โปรดระบุชื่อผู้รับเงิน " มูลนิธิโรคข้อฯ" สั่งจ่าย ไปรษณีย์สีลม ที่อยู่
มูลนิธิโรคข้อฯ ชั้น 42 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500