หัวข้อเก่า : โรคข้อวันนี้
Go to :
ยาที่ใช้ในการรักษาโรคข้อและกระดูก

1. ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ( Nonsteroidal Anti - Inflammatory Drugs - NSAID s )
เป็นยาที่แพทย์โรคข้อ , แพทย์ออร์โธปิดิกส์ ใช้บ่อยที่สุด สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเกือบทุกชนิด สามารถลดอาการปวด อาการบวมจากการอักเสบได้ การออกฤทธิ์ของยากลุ่มนี้โดยการหยุดยั้งการสร้าง prostaglandin ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล และมีเลือดออกจากกระเพาะอาหารได้

ยาต้านอักเสบตัวใหม่ที่เรียกว่า COX 2 มีอยู่ 2 ตัวขณะนี้คือ Celecoxib ( Celeblex ) และ Rofecoxib ( Vioxx ) คุณสมบัติของ COX 2 ที่แตกต่างจากยาต้านอักเสบทั่ว ๆ ไป ที่ขายในท้องตลาดก็คือ ทำให้เกิดแผลในกระเพาะน้อยกว่ายาต้านอักเสบตัวอื่น ๆ COX 2 สามารถแนะนำให้ใช้ในการรักษาข้อเสื่อมที่ผู้ป่วยมีแผลในกระเพาะได้
ชื่อยา
ชื่อทางการค้า
ขนาดยาที่ใช้
อาการข้างเคียง
COX 1
Diclofenac sodium

DiflunisolIbuprofen


Indomethacin


KetoprofenMeloxicamNaproxenPiroxicam


SulindacCOX 2
Celecoxib


Rofecoxib

VoltarenDolobidBrufen


Indocid


OrudisMobicNaprosynFeldene


Clinoril
celebrex


vioxx

ข้อเสื่อม 100 - 200 มก / วัน
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ จะทำให้มีอาการปวดท้อง
150 -200 มก. / วัน บวม เลือดออกในกระเพาะ
( แบ่งให้ 3 ครั้ง / วัน )


ข้ออักเสบรูมาตอยด์
500 -1500 มก. / วัน
( แบ่งให้ 3 ครั้ง / วัน )

1200 - 3200 มก. / วัน
( แบ่งให้ 2-4 ครั้ง/ วัน )

50 - 200 มก. / วัน ยา
( แบ่งให้ 2 -4 ครั้ง / วัน )

200 - 225 มก. / วัน
( แบ่งให้ 3-4 ครั้ง / วัน )
Oruvail 200 มก. / วัน

7.5 - 15 มก. / วัน
( ใช้วันละครั้ง )


500 - 1500 มก. / วัน
( ใช้วันละ 2 ครั้ง )


20 มก. / วัน
( ใช้ 1 - 2 ครั้ง )

ใช้ 300 - 400 มก. / วัน
( ใช้ 2 ครั้ง / วัน )โรคข้อเสื่อม
ใช้ขนาด 200 มก. / วัน
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
ใช้ขนาด 200 - 400 มก. / วัน
( แบ่งให้ วันละ 2 ครั้ง )


โรคข้อเสื่อม ใช้ขนาด
12.5 - 25 มก. / วัน
( ใช้วันละ 1 ครั้ง )
ยาต้านอักเสบในกลุ่มของ
COX 1 เกือบทุกตัว
จะทำให้มีอาการปวดท้อง
เลือดออกในกระเพาะ
คลื่นไส้
อาเจียน

ยา indocid ทำให้มีอาการ
ปวดศีรษะ

ยา mobic ทำให้มีอาการปวดท้อง
( ใช้วันละครั้ง ) หรือแผลในกระเพาะอาหารน้อยมาก

ยา COX 2 มีผลต่อกระเพาะอาหาร
น้อยมาก โอกาสที่จะเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารน้อยมาก


2. ยาที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (DMARDs - Disease - Modifying Antirheumatic Drugs ) ยาเหล่านี้จะใช้ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ , Psoriatic Arthritis และ Ankylosing Spondylitis.

ยาในกลุ่มนี้จะช่วยป้องกันการทำลายของข้อต่อได้ แต่เป็นยาที่ออกฤทธิ์เนิ่นหรือช้า คือ ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนกว่าจะออกผลในการรักษา

ยา Leflunomide ( Arava ) เป็นยาใหม่เริ่มใช้มาประมาณ 2 ปีเศษ และได้ผลดีในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

Methotrexate เดิมใช้ในการรักษามะเร็ง , hydroxychloroquine sulfate เดิมใช้ในการรักษามาเลเรีย

ชื่อยา
ชื่อทางการค้า
ขนาดยาที่ใช้
อาการข้างเคียง
Hydroxychloroquine
Sulfate

Leflunomide


Methotrexate


Sulfasalazine


Gold Sodium

Plaquenil


Arava


Rheumatrex


Azulfidine


Myochrysine

200- 600 มก. / วัน
( แบ่งให้ 1-2 ครั้ง )

10 - 20 มก. / วัน
( ให้ 1 ครั้ง / วัน )

7.5 - 15 มก. / สัปดาห์
10 มก. / สัปดาห์

500 มก. - 3 กรัม / วัน
( แบ่ง 2-4 ครั้ง / วัน )

10 มก. / สัปดาห์ สัปดาห์แรก
25 มก. / สัปดาห์ สัปดาห์ต่อไป
ขนาดยาปรับเปลี่ยนได้
( ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ )
อาการทางตา คลื่นไส้
อาเจียน

ท้องเดิน ผื่นที่ผิวหนัง ผมร่วง


ผมร่วง เบื่ออาหาร


ท้องเดิน ปวดศีรษะ คัน


แผลในปาก ผื่นคัน


3. ยารักษาโรคกระดูกพรุน หรือกระดูกบาง ( Osteoporosis )
กระดูกพรุน หรือกระดูกบางพบได้บ่อยในผู้หญิง , ยาสเตียรอยด์ ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ จะทำให้กระดูกบางได้มาก ๆ
กระดูกพรุนพบบ่อยในผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนแล้ว มีการรักษาโดยการให้ฮอร์โมน เอสโตรเจน ซึ่งทำไม่ได้ในผู้ชาย เด็ก หรือหญิงอายุน้อย ซึ่งเป็นโรคมะเร็ง
ยา resedronate ( Actonel ) ใช้ได้ในผู้หญิง ผู้ชาย และแม้ในเด็ก

ชื่อยา
ชื่อทางการค้า
ขนาดยาที่ใช้
อาการข้างเคียง
Alendronate


Calcitonin
( ยาฉีด )

Calcitonin
( พ่นจมูก )

Risedronate
ศีรษะ

Sodium

Fosamex


Miacalcin


Miacacin


Actonel

5 - 10 มก. / วัน
ให้วันละ 1 ครั้ง

100 IU / วัน


200 IU / วัน


5 มก. / วัน


ให้วันละครั้ง
แผลในคอ หรือหลอดอาหาร
กลืนอาหารลำบาก ท้องเดิน

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง


อาการแพ้ที่โพรงจมูกที่พ่น


ปวดท้อง ท้องเดิน ปวด


กลืนอาหารลำบาก

4. ยารักษาโรคเก๊าต์
โรคเก๊าต์พบบ่อยในผู้ชายประมาณร้อยละ 90 และในผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน ร้อยละ 10 สาเหตุจากมีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติในร่างกาย


ชื่อยา
ชื่อทางการค้า
ขนาดยาที่ใช้
อาการข้างเคียง
Allupurinol


Colchicine


Probenecid


Sulfinprazone

Zyloric


ไม่มีชื่อทางการค้า


Benemid


Anturane

100 - 300 มก. / วัน
ใช้ 1 ครั้ง / วัน

0.6 - 1.2 มก. / วัน
( 1 - 2 ครั้ง / วัน )

500 - 1000 มก. / วัน
( แบ่ง 2 ครั้ง / วัน )

100 - 800 มก. / วัน
( แบ่งให้ 1 -2 ครั้ง / วัน )
คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นคัน


ท้องเดิน ปวดท้อง คลื่นไส้
อาเจียน

ปวดศีรษะ บวม เบื่ออาหาร
ผื่นคัน

เม็ดเลือดลดต่ำลง ผื่น ปวดท้อง


ยาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์

ถ้าท่านสงสัยจะตั้งครรภ์ หรือต้องการจะตั้งครรภ์ ต้องบอกให้แพทย์ทราบทันที ยาต่อไปนี้จะมีผลต่อเด็กในครรภ์


ยาที่อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์

ชื่อยา
ชื่อทางการค้า
กลุ่มยา
Cyclosporine

Dexamethasone

Methylprednisolone

Prednisone

Neoral

Decadron

Medrol

Orasone

DMARD

Glucocorticoid

Glucocorticoid

Glucocorticoid

ยาที่อันตรายต่อการตั้งครรภ์

ชื่อยา
ชื่อทางการค้า
กลุ่มยา
Cyclophosphamide

Leflunomide

Methotrexate

Cytoxin

Arava

Rheumatrex

DMARD

DMARD

DMARD

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาโรคข้อ และกระดูก กรุณาส่งคำถามมาถามที่มูลนิธิ
โรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ที่ Website : www.thaiarthritis.org